spot_img
Ana SayfaGenelİskenderun Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Meclisi Toplandı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşüldü.
Düzenlenen meclis toplantısı öncesinde bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,” Halkımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Belediye hizmetlerinin yanı sıra sık sık esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyor sorun öneri talepleri dinliyoruz. Ayrıca muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyor İskenderun’un geleceği ve mahallelerde de yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Gündemin
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Aşkerbeyli Mıntıkası 2488 ada 1 parsel üzerinde bulunan 30 adet taşınmazın satışı yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
2- 1. Mıntıka 1952 parsel üzerinde bulunan 2 adet taşınmazın Türkiye Muharip Gaziler Derneğine 10 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,plan ve bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
3- Mülkiyeti Belediyemize ait Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi 4 nolu Belediye İşhanında bulunan 1 adet taşınmazın İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Ltd. Şti’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,plan ve bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait 2. Mıntıka 857 parsel, 3. Mıntıka 1301 parsel, Bitişik İmar 1788 ada 2 parsel ve Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi 254 parsellerin Amme alacakları Kanununun 8. Maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında, Maliye hazinesine bedelli devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı Mehmet Fatih TOSYALI’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.
5- Belediyemizde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin kurulması ve birimin görev, sorumluluk ve yetki esaslarını belirleyen yönetmeliğin görüşülerek gerekli meclis kararının alınması ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi,oy birliği ile kabul edildi.
6- Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Sorumluluk ve Yetki Esaslarını belirleyen yönetmeliğinin meclisce görüşülmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
7- İsmet İnönü Mahallesinde 3402 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte bilirkişi olarak görev yapmak üzere Mahalle Muhtarları hariç 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
8- Mülkiyeti Belediyemize ait Kavaklıoluk Mahallesi 1225 parselin 1631 m2 ve Düğünyurdu Mahallesi 475 parselin tamamının Amme alacakları Kanununun
8.maddesi kapsamında değerlendirilen borçlara karşılık Maliye Bakanlığınca satın alınması karşılığında Maliye Hazinesini bedelli devri yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması için Belediye Başkanı M.Fatih TOSYALI ’ya ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi oy birliği ile gündeme alındı ve kabul edildi.
9- Mülkiyeti Belediyemize ait Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı İskenderun Plaza B blok Kat:1 25-26-27-28 ve Kat:2 29 ve 32 nolu bağımsız bölümlerin İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası olarak kullanılması için 2 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi oy çokluğu ile gündeme alındı oy birliği ile kabul edildi.
10- Belediyemiz demirbaşına kayıtlı araçlarımızın eski ve yetersiz olması nedeni ile hizmetlerin aksamaması ve daha verimli yürütülebilmesi için belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Renault marka Megan Sedan binek aracı Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunda gerekli meclis kararının alınması ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü teklifi oy birliği ile gündeme alınıp oy birliği ile kabul edildi.
DİĞER HABERLER