spot_img
Ana SayfaGenelİSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

İskenderun Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplanandı.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı başkanlığında toplanan mecliste gündemde buluna maddeler görüşüldü.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Fatih Tosyalı,” İskenderun’un geleceğine giden yolu ortak akılla, şeffaf bir katılım süreciyle belirlemek için azami çaba sarf ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Biz Stratejik Planı, halkın karar alma süreçlerine katılımını sağlamanın, ortak yaşam kültürünü geliştirmenin, sorgulanabilir, hesap verebilir, şeffaf yönetim anlayışını hayata geçirmenin önemli araçlarından biri olarak kabul ettik. Hizmetlerimizde insan odaklı çalışmalar yapıyor sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz “dedi.

Yapılan gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Günde

       .Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın                görüşülmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.

  • Belediyemizin 2020 yılı Vergi, Resim, Harçlar ve Ücretler tarifesinin görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
  • Belediyemizin 2020 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,plan ve bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
  • Zabıta personellerine 2020 yılı için ek çalışma ücretlerine sınır getirilmesi halinde ek çalışma ücretinin nüfus sayısına göre en üst sınırdan ödenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
  • İskenderun İlçe Müftülüğüne bağlı T.E.K. mescidi yanında bulunan,  Belediyemize ait Aşkarbeyli Mahallesi 6325 parsel sayılı (Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait arsa) taşınmazın, yeni cami yapılması maksadı ile İskenderun İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesi yönünde karar alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi,oy birliği ile kabul edildi.
  • Gayri Sıhhi Müesseseler Keşif ve Rapor Ücretine tabi iş yerleri için Ruhsat Denetim Müdürlüğünün yaptığı keşif ücretinin yeniden görüşülmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü teklifi,oy çokluğu ile kabul edildi.
  • Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Neslin OĞUZHAN AKKOCA’nın İSKENT İskenderun Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini, Şirket Müdürler Kurulu Üyesi olarak yetkilendirilmesi  ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü teklifi, oy birliği ile kabul edildi.
  • Yüzde yüz hissesi belediyemize ait olan İSKENT’İN sermaye yapısının güçlendirilebilmesi ,belediye ait gayrimenkullerin etkin işletilebilmesi, her ne sebeple olursa olsun 3.kişi veya kurumlara devir satış kiralama yapılmaması koşulu ile şirketin ana sermayesine ayni sermaye kapsamında eklenebilmesi ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmesi için belediye başkanı Fatih Tosyalı’ya yetki verilmesi ile ilgili madde oy birliği kabul edildi.

 

DİĞER HABERLER