spot_img
Ana SayfaEkonomiAMANOS DAĞLARI TURİZME AÇILSIN

AMANOS DAĞLARI TURİZME AÇILSIN

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın ilk imza sahibi olduğu ve MHP’li 20 Milletvekili tarafından imzalanan teklif ile Amanos Dağları için Meclis Araştırması Açılması talep edildi.

14 Ocak 2020 Tarihli Meclis Araştırması Açılması önergesi ile Amanos Dağlarının terörden temizlenmesi, sonrasında turizme açılması, ayrıca ilgili yasal düzenlemelerin yapılması dahil alınacak önlemlerin tespit edilmesi istendi.

Önergenin gerekçesinde;

“Bir bölgede turizmin gelişimine ve artan turizm talebine paralel olarak, yeni tesis ve yatırımlara başlanmaktadır. Böylece, turizmden elde edilen ilk gelir ülke ekonomisi içinde diğer sektörlere yayılarak bir harcama ve gelir akımı meydana getirmektedir.

Hatay, turizm potansiyeli yüksek olan fakat bugüne kadar bu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediği illerimizden biridir. Bu potansiyeli oluşturan değerlerden ilki ve en önemlisi, yörenin tarihsel, kültürel ve inanç özellikleridir. Şifalı sulan, yaylaları ve kumsallarıyla yüksek sağlık ve kırsal turizm potansiyeline sahiptir.

Amanos Dağları, Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü’nden başlayıp Hatay ilinin Samandağ kıyılarına doğru yaklaşık 175 kilometre boyunca uzanan dağ silsilesidir. Deniz kıyısından itibaren dik, bir şekilde yükselerek Dörtyol ilçesinin doğusundaki Bozdağ’ın (Mığır Tepe) zirvesine (2 bin 240 metre) kadar yükselir.

Bütünlüğü bozulmamış ormanları, çeşitli yaşam alanları, farklı jeolojik yapıları, sarp kayalıkları ve mağaraları, korunaklı vadileriyle yaban hayatı açısından önemlidir. Bölgenin orta ve güney kesiminde batı yamaçlardan doğarak Akdeniz’e dökülen ve çoğu yazın kuruyan küçük akarsular doğu batı yönlü pek çok vadiyi, alanda kuzey ve güney bakili yamaçları ve bu vadi tabanları da kıyıda genişleyerek kıyı ovalarını oluşturur.

Hatay, Osmaniye ve Gaziantep illerimizi de yakından ilgilendiren Amanos Dağlarında bugüne kadar yaşanan güvenlik tehditleri, Devletimizin son yıllarda bölgede gerçekleştirdiği terörle etkin mücadele neticesinde oldukça azalmış, bölgede kırsal ve yayla hayatı normale dönmeye başlamıştır.

Bölgede kırsal hayatın normalleşmesi ile turizm faaliyetlerinin artmasına yönelik olarak beklentiler de artmıştır.

Kırsal turizm yerel boyutta istihdam sağlayarak, yerel ekonomileri canlandırarak sosyoekonomik kırsal kalkınmaya katkı vermektedir. Ayrıca, kırsal kültürün yok olmasını önlemekte, doğal çevrelerin korunmasına destek vermekte, diğer turizm türleriyle kolaylıkla bütünleşebilmektedir.

Değişik alanlarda turizmin yapılması, yıl içinde uzun süreli faaliyet yapılmasını ve yılın hemen hemen her döneminde turist çekmesine olanak sağlamakta ve gelir dağılımında bölgeler arası farkları azaltarak
adalet sağlaması açısından da ayrıca öneme sahiptir.

Güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sonrası güven ortamının tesis edildiği Amanos Dağlarının kırsal turizme kazandırılması ve sorunların kalıcı olarak giderilmesi için gerekli çözüm yollarının sağlanması için Meclis Araştırması açılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

 

DİĞER HABERLER