spot_img
Ana SayfaGenelCHP Meclis Grubunun Çabaları Sonuç Verdi

CHP Meclis Grubunun Çabaları Sonuç Verdi

Kızlar Manastırı ‘Taşınmaz Kültür Varlığı’ Olarak Tescil Edildi
İskenderun Belediyesi CHP Meclis Grubu’nun başvuru sonucu ‘Taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edilen Soğukoluk’taki Kızlar Manastırı ile ilgili gerekçeli karar resmi olarak açıklandı.
Soğukoluk Mahallesi’nde bulunan Tarihi Kızlar Manastırı’nın, İskenderun Belediyesi’nin borcu karşılığında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devretmesinin ardından, CHP Grubu tarafından yapılan başvuru sonrası mülkiyet, ‘Taşınmaz kültür varlığı’ olarak tescil edildi.
Soğukoluk’ta bulunan ve arazisi İskenderun Belediyesi’ne ait Latin Katolik Kilisesi’ne bağlı ‘Kızlar Manastırı’nın belediyenin borcu karşılığında ilgili bakanlığa devredilmesi kararının alınmasının ardından 6 Ağustos 2019 tarihinde Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak, 2863 Sayılı yasa kapsamında korunmasını talep ettiklerini hatırlatan İskenderun Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ali Mutlu, yapılan başvurunun kurul tarafından incelendiğini ve yapının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi kararının verildiğini duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yaptıkları başvurunun Gerekçeli Kararının ellerine yeni ulaştığını kaydeden Mutlu; “Bu taşınmaz kültür varlığının korunması ve “1.Grup Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tapu kütüğüne işlenmesine emekleriyle katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi; “Hatay ili Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi 254 parselde bulunan mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait Fransız Enstitüsü (Kızlar Manastırı) yapısının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili talebine ilişkin Ali Mutlu’nun 06.08.2019 tarih bila sayılı başvurusu; taşınmazın tesciline ilişkin Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.10.2019 tarih ve 834393 sayılı yazısı ve eki 07.10.2019 günü Hatay Müze Müdürlüğü uzman raporu ile Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 05.12.2019 tarih ve 539093 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi, yapılan görüşme sonunda;
Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi 254 parselde bulunan mülkiyeti İskenderun Belediyesi’ne ait taşınmazda yer alan Franz Enstitüsünün (Kızlar Manastırı);
-2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
-Tescil fişinin uygun olduğuna,
-Yapı grubunun ‘1. grup’ olarak belirlenmesine,
-Belen İlçesi Soğukoluk Mahallesi 254 parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine,
-Koruma Alanının 254 nolu parsel sınırları olarak belirlenmesine,
-Yapıya yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verdi.

DİĞER HABERLER